Társasházi kamerarendszer üzemeltetése

Tisztelt Közös képviselők, Társasház kezelők!

Cégünk vállalja meglévő, vagy újonnan kiépítendő megfigyelő kamera rendszer üzemeltetését, interneten keresztüli eléréssel.

Ajánlathoz kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal bármely elérhetőségünkön.

A meglévő rendszerek egyszeri működés ellenőrzése és beállításának költsége egységesen: 38.000 Ft
(adómentes szolgáltatás)
Budapesten 4 kamerás rendszer üzemeltetési költsége 12.600 Ft/hó
(Számlázási ciklus: 12 hónap)
Budapesten 8 kamerás rendszer üzemeltetési költsége 22.800 Ft/hó
(Számlázási ciklus: 12 hónap)

Fenti árak meglévő LAN (internet) kapcsolat mellett érvényes. Adómentes szolgáltatás, 0% áfa mértéket takar.

Ezen összeg tartalmazza a felvételek visszanézését és kimentését évi 3 alkalommal, illetve a 12 havi ciklus végén karbantartást-ellenőrzést.

Ezen túlmenően, további igény esetén a felvétel visszanézését és kimentését alkalmanként 6.000,- Ft/óra díjért végezzük. A visszanézendő felvételek kereséséhez és kimentéséhez szükséges az adott kamera és időpont meghatározása +-1 óra intervallumban adott napra vonatkoztatva. Ennél tágabb intervallum figyelésére nincs lehetőség.

Miért is van erre szükség?

Mint arról már Önök is értesültek, módosult a társasházi törvény. 2014 januárjától az ide vonatkozó módosítások léptek életbe:

Kamerarendszer létesítése esetén a szervezeti-működési szabályzatnak tartalmaznia kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési szabályokat. Ezeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell megállapítani. E törvény egyik célja pedig az, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák és az adatkezelés körébe beletartozik a képfelvétel készítése, rögzítése, törlése stb.

Az ide vonatkozó törvényi paragrafusok:
- 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
- 2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról
- 2010. évi CLXXVII. törvény a 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról – a társasházakról (Tt.)
- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
- 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Sztv.)

Ezen rendelkezések értelmében felhívjuk minden „Társasház közösség” figyelmét, a jogkövető magatartás betartására:

Sem a társasház, sem a közös képviselő, sem az intézőbizottság nem üzemeltetheti a kamerarendszert. 2011. évi CXII. törvény (közös tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek).

Ezért a közgyűlés felhatalmazás alapján a közös képviselőnek vagy az intézőbizottságnak szerződést kell kötnie. Olyan partnert kell keresniük, aki, vagy amely megfelel a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott feltételeknek.

Ez a tevékenység a rendőrség által a vállalkozás (vállalkozó) kérelmére kiadott működési engedély birtokában végezhető.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésben megfogalmazott kötelezettségei esetében jogosult megismerni. A felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor.

A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.

A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

Jogorvoslati lehetőséggel, bővebb információval, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: 06.1.391.1400
Telefax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu